خانه / اخبار / اصطلاحات العارفین در آثار علامه طهرانی _ ۴

اصطلاحات العارفین در آثار علامه طهرانی _ ۴

 

نوم عرفانى

چون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود، حق تعالى از باب مهر و عطوفت انوارى را بر او به عنوان طلایع ظاهر مى‏گرداند. در ابتداى امر این انوار مانند برق ظاهر گشته ناگهان پنهان مى‏شوند، این انوار کم کم قوّت یافته مانند ستاره ریز درخشان مى‏گردند، و سپس نیز قوّت یافته به صورت ماه و بعدا به صورت خورشید پدید می آیند، و گاهى مانند چراغى که افروخته باشند و یا قندیلى نمایان می ‏شوند، این انوار را در اصطلاح عرفاء “نوم عرفانى” نامند، این انوار از قبیل موجودات برزخیّه هستند. 

___________________________________________________________

رسالۀ لب اللباب در سیر و سلوک اولی اللباب علامه طهرانی، ص ۳۲

 

درباره سیّدعباس موسوی مطلق

همچنین ببینید

کلاس تلقین حافظ (شرح عرفانی غزلیات حافظ) توسط استاد حجت الاسلام موسوی مطلق