خانه / اخبار / اصطلاحات العارفین در آثار علامه طهرانی _ ۱

اصطلاحات العارفین در آثار علامه طهرانی _ ۱

سیر و سلوک

سلوک، یعنى پیمودن راه، و سیر، یعنى تماشاى آثار و خصوصیّات منازل و مراحل در بین راه. 

___________________________________________________________

رسالۀ لب اللباب در سیر و سلوک اولی اللباب علامه طهرانی، ص ۲۵

درباره سیّدعباس موسوی مطلق

همچنین ببینید

کلاس تلقین حافظ (شرح عرفانی غزلیات حافظ) توسط استاد حجت الاسلام موسوی مطلق