تقوا

استاد سیّدعباس موسوی مطلق:

تقوا یعنی جایی که نمی دانی توقف کنی و از اهل ذکر بپرسی. وقتی می دانی گرفتن این مال حرام است و آن را بگیری، اشتباه است. دستورالعمل بزرگان برای تشرّف به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه تقواست. آدم بی تقوا یعنی کسیکه بی محابا گناه می کند و کارش در نهایت به ضلالت می رسد. کسی که تقوا داشته باشد همیشه در آرامش است. هرکس تقوا الهی پیشه کند خدا راه خروج از نا امیدی را برایش پیدا می کند. اگر کسی ظرفیت و تقوای فضای مجازی را ندارد باید کنار بکشد. بی تقوایی و گناه کردن انسان را به جایی می رساند که آیات الهی را تکذیب می کند.

درباره سیّدعباس موسوی مطلق

همچنین ببینید

معرفت عاشوراء _ ۱۳