خانه / اخبار / تهمت تعطیلی درس فلسفه به آیت الله بروجردی

تهمت تعطیلی درس فلسفه به آیت الله بروجردی

تهمت تعطیلی درس فلسفه به آیت الله بروجردی

 فقیه، حکیم و فیلسوف بزرگ علامه سیّدجلال الدین آشتیانی (ره) فرمودند:

 

از آقای علم الهدی مشهدی (دو برادر بودند برادر بزرگ تر) نقل کردند که حضرت آقا فرمودند درس اسفار تعطیل شود. بنده شخصاً در قم نزدیک گذرخان آقای علم الهدی را دیدم و گفتم چرا چنین حرف بی اساس را از آقا نقل کرده ای؟

او بسیار نگران شد و گفت من در خواب دیدم که آقا فرمودند در قم اسفار تدریس نشود و من خواب خود را نقل کردم. مرحوم آقای طباطبائی قدری ناراحت شدند و احتمال صدق در کلام شخص مذکور دادند؛ یکی از شاگردان خود را نزد آیه الله بروجردی فرستاده کسب تکلیف کردند و آقا فرموده بودند اگر آقای میرزا محمدحسین تکلیف شرعی خود می دانند که اسفار تدریس نمایند چه اشکالی دارد. خدمت آقا عرض شده بود که نظر شما را پرسش می نمایند. فرموده بودند به تکلیف شرعی خود عمل نمایند.

نه شهریه کسی قطع شد و نه کسی را از درس اسفار منع نمودند و نه زمان زمانی بود که مرجع دینی جامع و متبحری مانع تدریس اسفار شود.

از مشهد – لا ینقطع – برای تعطیل فلسفه فعالیت شروع شد و نامه ها به آقای بروجردی نوشتند و به مرحوم آقای سید محمود شاهرودی نوشتند که از ناحیه تدریس فلسفه در قم، بیضه اسلام در خطر قرار دارد. و گویا آیت الله شاهرودی خدمت آقا نامه نوشته باشند، ولی تاثیر ننمود و بحمدالله وجود حقیر به تنهایی کافی بود که این قسم دسیسه ها را بی اثر نماید. برخی از طلابی که درس اسفار می آمدند، در قید حیاتند؛ از جمله بنده حقیر نه کسی بنده را منع از حضور به درس اسفار نمود و نه شهریه بنده قطع شد و نه آقای طباطبائی فرمودند حتماً باید اسفار تدریس شود نه شفا، بلکه ایشان به واسطه ضعف مزاج و تسریع در امر تفسیر المیزان به اختیار خود درس اسفار را ترک نمود نه از ناحیه دیگر.

این که آقا سیدمحمدحسین لاله زاری (علامه آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی) نوشته اند مرحوم آقای بروجردی درس اسفار را تحریم نمود. بی اساس است. مرحوم آقای طباطبائی آنچنان محترم و با تقوا بود که نمی شد تکلیف شرعی برای او تعیین کرد.

راجع به درس اسفار مرحوم علامه طباطبائی و مخالفت آیت الله العظمی بروجردی (قدس سره) با ادامه آن درس، باید عرض کنم که نه آقای بروجردی درس اسفار را تحریم نمودند و نه شهریه شاگردان درس اسفار را قطع کردند و نه آقای بروجردی دستور دادند که شفا تدریس شود نه اسفار. بنده از مشتقان درس اسفار بودم و آیت الله بروجردی بنده را هر روز کنار منبر تدریس می دیدند و گاهی از باب تبرک و تیمن زیر بازوی آن مرحوم را گرفته کمک می کردم که به منبر درس، جلوس فرمایند.

  • جلال حکمت و عرفان – بخش مقاله نکاتی درباره فلسفه و عرفان

درباره سیّدعباس موسوی مطلق

همچنین ببینید

کلاس تلقین حافظ (شرح عرفانی غزلیات حافظ) توسط استاد حجت الاسلام موسوی مطلق