خانه / اخبار / ختم مجرب در توسل به امیرالمومنین علیه السلام از مرحوم آیت الله میرزا جواداقاملکى تبریزی

ختم مجرب در توسل به امیرالمومنین علیه السلام از مرحوم آیت الله میرزا جواداقاملکى تبریزی


آیت الله علماء از مرحوم آیت الله شیخ محمد نصیرى واو از پدرش و ایشان از استادش مرحوم آیت الله میرزا جواداقاملکى تبریزی نقل نموده اند:
برای حاجات مهم ١٠شب باوضودر یک ساعت مشخص ٢رکعت نماز وبعد از آن ١١٠مرتبه صلوات و پس از آن ١۵٧٠مرتبه ذکر یاعلی بگوید وسپس ٣صلوات بفرست.
عارف بالله مرحوم میرزا جواد آقا فرموده اند:
این برو برگرد ندارد،از ختوماتى است که حتما نتیجه گرفته مى شود،تجربه شده است.

___________________________________________________

یادداشت های استاد سیدعباس موسوی مطلق

درباره مدیر پایگاه

همچنین ببینید

کلاس تلقین حافظ (شرح عرفانی غزلیات حافظ) توسط استاد حجت الاسلام موسوی مطلق