• معاویه و تشخیص ژن خوب و ژن بد
  • گزارش تصویری از سخنرانی استاد موسوی مطلق در شب دوم محرم  ۹۶ _ ریحانه الحسین(ع)
  • گزارش تصویری از سخنرانی استاد موسوی مطلق در شب اول محرم  ۹۶ _ فاطمیه تهران
  • گزارش تصویری از سخنرانی استاد موسوی مطلق در شب اول محرم  ۹۶ _ ریحانه الحسین(ع) 
  • توفیق حضور

ذبح عظیم ویژه نامه عرفه ، روزنامه ایران ۱۱/۱۰/۸۵

ذبح عظیم ای ابراهیم … من خدای بخشنده و مهربان هستم . گناه بندگان به من ضرری نمی رساند همان گونه که طاعت آنها هم بر من نفعی نمیرساند . من بندگانم را به خاطر تشفی خاطرم به بلا دچار نمیکنم . کافرانی هستند که بلا و عذاب را از آنها میگردانم و برمیدارم به سبب ذریه مؤمنی که در صلب آنهاست . عذابی که من به بندگان گناه کار…

Read More >>